Asbestisementtiputkien (Himanit ja vast.) saneeraus

Asbestisementtiputken saneeraamme joko pitkä- tai pakkosujuttamalla. Asbestityötä on tehtävä siltä osin kun vanhaa putkea katkaistaan. Vanha putkimateriaali jää maahan ja on hyvä merkitä verkostokarttoihin niin, että myöhemmin, esim. liitostöitä tehtäessä, ei tule yllätyksiä.

Sujutusputkeksi suosittelemme JAPI-putkea.