PODI-putki

Diffuusiotiivis PE-putki

Vesijohtojen materiaalivalintaan vaikuttaa monta tekijää. Esimerkiksi kaivannon täyttömateriaali ja ympäröivän maaperän laatu vaikuttavat asiaan. PE-putkilla on monia ainutlaatuisia ominaisuuksia kuten taipuisuus, vetoakestävät liitokset ja se tosiasia, että PE-putki ei ruostu.

Sitä vastoin tavallinen PE-putki päästää hiilivetyjä (öljyjä) tunkeutumaan putken seinämän läpi putkessa virtaavaan veteen. Näin vesijohtoveteen voi tulla vierasta makua ja hajua putken ollessa kosketuksissa pilaantuneen maaperän kanssa.

PODI-putki on diffuusiotiivis PE-putki, jossa diffuusiosuojakerros on virtausputken ja suojakuoren välissä. PODI-putki soveltuu myös erinomaisesti NoDig-asennuksiin.

Avaa tästä PODI esite (pdf).

(PODI-putki = ’Polymer Diffusionbarrier-putki’)