Putki-Putkessa

Tonttivesijohto suojaputkessa

PE-putkia on käytetty pääasiallisena tonttivesijohtojen materiaalina. Saumaton, ruostumaton putki liitoskohdasta vesimittarille on ollut itsestään selvä valinta.

Vesijohtoverkon vuodoista suuren osan voidaan olettaa olevan tonttivesijohdoissa, sen liitoskohdissa tai sulkuventtiilin liitoksissa. Tonttijohtojen saneerausselvityksessä Norjassa tuli esiin uutena ajatuksena käyttää Putkea-Putkessa –ratkaisua ongelmien vähentämiseksi tulevaisuudessa.

Tonttijohdon sulkuventtiilin asentamisella tontin rajalle tarkastusputkeen (kaivoon) ja Putki-Putkessa –materiaalin käytöllä saavutetaan pitkäikäinen, vaihdettava tonttivesijohto. Mahdollinen vesijohtovuoto on helpompi havaita, koska putken molemmissa päissä on näin tarkastuspisteet. Tonttivesijohdon mahdollisesti jäätyessä, on sen sulattaminen myös helpompaa puhaltamalla kuumaa ilmaa putkien väliseen tyhjään tilaan.

Avaa tästä Putki-Putkessa esite (pdf).