Pätkäsujutus

Pätkäsujutus soveltuu viettoviemäreille tapauksissa, joissa putken halkaisijaa voidaan pienentää. Sujutustyö tehdään pääsääntöisesti viemärin tarkastuskaivoista, joten kaivutöitä ei tarvita. Ohipumppausjärjestelyjä ei yleensä tarvita. Piiloliitokset tulee huomioida erikseen. Sujutusputket tarjoamme tapauskohtaisesti.