Sukkasujutus

Sukkasujutus soveltuu viemäreille tapauksissa, joissa putken halkaisijaa ei juurikaan voi pienentää. Lopputuloksena on uusi putki vanhan putken sisään. Viemärissä olevat piiloliitokset avataan robottiporalla, mutta siihen ei mielellään tehdä liitoksia jälkeenpäin. Piiloliittymät voidaan tiivistää ns. hattuprofiileja käyttäen. Sujutustyö tehdään pääsääntöisesti viemärin tarkastuskaivoista, joten kaivutöitä ei yleensä tarvita. Jätevesien ohipumppaus on tarpeen. Sukan materiaali ja asennustapa valitaan tapauskohtaisesti.