Suuntaporaus

Suuntaporaamalla voidaan vanha vesijohto tai paineviemäri korvata uudella johdolla tai menetelmää voidaan käyttää uudisrakentamisessa. Maaperän tulee soveltua poraamiseen. Satunnaisia kiviä ja muita esteitä on mahdollista kiertää, koska porausta voidaan ohjata. Samoin esim. joen alituksen tekeminen on mahdollista. Lopputuloksena on yhtenäinen putki, josta voidaan jälkeenpäin ottaa liitoksia. Sujutustyö edellyttää työskentelytilaa asennusosuuden molemmissa päissä. Putkeksi suosittelemme suojakuorellista JAPI-putkea tai pilaantuneissa maissa PODI-putkea.