Uusiminen aukikaivamalla

Erityistapauksissa asennamme myös kokonaan uuden vesijohdon, jätevesiviemärin, hulevesiviemärin tai paineviemärin. Usein uudisrakentamisen kaltaisia osuuksia tarvitaan saneerausosuuksien välissä, jossa esim. vesijohdon suunta muuttuu. Putket perustamme ja lämpöeristämme maaperäolosuhteiden edellyttämällä tavalla.