Betonikaivon korvaaminen muovikaivolla

Viemärin ollessa muoviputkea tai kun viemäri saneerataan muoviputkella, on huonokuntoiset tai vuotavat viemärin tarkastuskaivot suositeltavaa korvata muovikaivoilla. Tällöin vanha kaivo voidaan purkaa kokonaan tai osittain tai uusi kaivo voidaan joissain tapauksissa asentaa vanhan kaivon sisään. Liikennöidyillä alueilla on suositeltavaa poistaa vanha kansirakenne ja asentaa uuteen kaivoon ns. kelluva kansisto, joka asettuu hyvin maan pinnan tasoon.