Kiinteistöjen tonttijohtojen kunto ja saneeraustarve

Tutkimiemme n. 300 kiinteistön tonttijohtojen kokemuksella tiedämme miten tonttijohtojen kunto selvitetään ja miten saneeraustarve raportoidaan. Tonttivesijohdon ja –jätevesiviemärin saneeraustoimenpide-ehdotuksen lisäksi lausumme käsityksemme hulevesien johtamisen tehostamistarpeista ja –mahdollisuuksista. Kiinteistöjen tonttijohtojen kunnon ja saneeraustarpeen selvittäminen on erityisen suositeltavaa osana runkojohtojen saneeraussuunnittelua.