Pumppaamoiden saneeraustarve

Pumppaamoissa voi olla ikääntymisen aiheuttamia teknisiä ongelmia, pumppaamosäiliö voi olla syöpynyt, pumppaamosta voi aiheutua hajuhaitta tai sen ylivuotorakenteet voivat aiheuttaa haitta ympäristölle. Tarvittaessa tyhjennämme pumppaamon ja pesemme sen sisäpuolelta, jotta havaintoja pumppaamon kunnosta ja toiminnasta voidaan tehdä.