Putkien sijainti

Saneeraustyön lähtökohta on käytettävissä olevat piirustukset ja verkostokartat sekä niitä hyväksi käyttämällä laaditut saneeraussuunnitelmat. Ennen kaivinkoneen kauhan pistämistä maahan selvitämme mahdollisuuksien mukaan verkoston varusteiden todellisen sijainnin. Tässä työssä käytämme hyväksi metallinilmaisimia je erilaisia putken paikallistamiseen olevia tekniikoita. Tarvittaessa paikallistaminen tehdän kaivamalla ko. putki tai verkoston varuste esiin.

Hankimme myös tiedot työaluella olevista kaapeleista ja muista putkista.